Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Mimo Církev není spásy – studie o nesnášelivosti církve

Nicolas Auguste, 1899
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Církvi, De Ecclesia (eklesiologie)

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 14. Vyňato ze spisu Filosofické studie o křesťanství. Dle sedmého vydání francouzského Études philosophiques sur le christianisme, Nicolas Auguste (* 1807, † 1888), 1855 (jen ve Francii vyšlo r. 1885 26. vyd.), přeložil P. Kameš Vojtěch (* 12. 8. 1863 Senožaty, † 13. 9. 1903 Ledec nad Sázavou).