Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Tomášek František


Mladý muž se dívá do života. Pro dospívající mladé muže

Tomášek František, 1947
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

3. rozšířené vydání.


Mladá dívka se dívá do života. Pro dospělé dívky

Tomášek František, 1945
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Povinnosti ostatních stavů

2. vyd.


Osvětlenou stopou. Náboženský průvodce vlčat a správných chlapců.

Tomášek František, Poppe Edouard, Šafář Jaroslav, 1947
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Pro a za různé neřeholní stavy

Dominikánská edice Krystal, sv. 85.


Život dítěte v milosti posvěcující. Pracovní příručka pro dnešní pastoraci dětí.

Tomášek František, 1938
Oddělení: Pastýřské bohosloví
Pododdělení: Apoštolát


Katechismus katolického náboženství

Kubíček Václav, 1932
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

Tento katechismus vyšel v šesti vydáních, když někdy šlo navíc o několik dotisků. U většiny těchto tisků není P. Václav Kubíček jako autor uveden, skoro všechny jsou obdařeny 13 celostránkovými obrazovými reprodukcemi s jejich seznamem. První vydání vyšlo r. 1922. Uvádíme nejdříve 3. vydání katechismu vydaného z nařízení nejdůstojnějšího Ordinariátu olomouckého ze dne 9. srpna 1929 a Ordinariátu brněnského ze dne 3. července 1930 jako učebnice pro školy obecné a měšťanské a jako učebnice pro nižší třídy škol středních a pro ústavy učitelské. Poté zařazujeme 5., pozměněné vydání z r. 1942 a 5. zdokonalené vyd. z r. 1948 bez ilustrací. Jako poslední pak 6. opravené vyd. Např. v tisku z r. 1944 udělil nihil obstat pozdější kardinál František Tomášek. Od r. 1951 (k roku 2015) tento katechismus už nevyšel.


Kresby ke katechismu. Pokusný náčrtník pro katechety.

Tomášek František, Jan Jan, 1939
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež

2. zcela přeprac. vyd. (připravujeme). Vzhledem k tomu, že je zatím nemáme, vkládáme sem 1. vyd. z r. 1936.


Eucharistická metoda náboženského vyučování

Tomášek František, 1937
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Vyšlo ještě r. 1940. Knihu připravujeme.


  Pedagogika. Úvod do pedagogické praxe

  Tomášek František, 1947
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Pedagogika a katechtika obecně

  První vydání; kniha poté vyšla ještě v Římě r. 1979 a 1985 a v Brně 1992, všechna tato vydání jsou však v některých pasážích krácená. S díky zpracováno na Slovensku.


  Výchova dítěte. První orientace.

  Tomášek František, 1942
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Výchova v rodině

  Edice Jiskry, sv. 6. 2. vyd. 1948.


  Pro vás, rodiče. I. Výchova dítěte v rodině. II. První učení o Bohu v rodině. III. Jak to řekneš své dceři. Výchova k mravní čistotě. IV. Jak to řekneš svému synu. Výchova k mravní čistotě.

  Tomášek František, 1964
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Výchova v rodině


  První základy výchovy. Náboženská výchova dítěte ve věku předškolním.

  Tomášek František, 1947
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Výchova v rodině

  Edice Jiskry, sv. 10.


  Duchovní příprava do života pro žactvo opouštějící školu

  Tomášek František, 1946
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Škola


  Učitel náboženství a zájem dětí

  Tomášek František, 1941
  Oddělení: Pedagogika a katechetika
  Pododdělení: Škola

  jediné vyd.