Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Skácel Miloslav


Filosofie. (Kurs aristotelsko-tomistické filosofie.)

Skácel Miloslav, 1969
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

JUDr. Miloslav Skácel (* 20. 12. 1914 Prostějov, † 8. 4. 1974 ?) byl mučedníkem komunistického režimu; odsouzen 4. 7. 1952 na 17 let, 1960 propuštěn na amnestii, ale dále sledován; na www.totalita.cz o tomto procesu není pojednáno. Kurs tedy směl spatřit světlo světa jen jako samizdat. Krátký životopis, ovšem opět bez popisu utrpení, kterému byl autor vystaven, je na https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/skclmi.html .
1 – Úvod do filosofie.
2 – Logika.
3 – Noetika.
4 – Ontologie.
5 – Kosmologie.
6 – Psychologie.
7 – Theodicea.
8 – Etika 1 a Etika 2.
9 – Církev po koncilu.


Základy vědecké filosofie

Skácel Miloslav, Skácel Jan Bernardin, 1945
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie

Vyšlo podruhé 1948. Prof. PhDr. ThDr. Jan Bernardin Skácel OP (* 3. 4. 1884 Javoříčko na Moravě – † 2. 1. 1959 Litoměřice).


Demokracie a politické stranictví. Politická struktura nové republiky.

Skácel Miloslav, 1946
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Církev a národ, Církev a stát


Látka a tvar

Skácel Miloslav, 1944
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Ontologie vč. Kosmologie