Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Novák Jan Nep


Křesťanská cvičení nebo Výklad velkého katechismu pro dospělé věřící.

Novák Jan Nep., 1910
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

Která konal a vypracoval P. Jan Novák: I. část. O víře a apoštolském vyznání víry (str. 1 – 379). II. část. O naději a modlitbě (384 – 492). III. část. O lásce a přikázáních (496 – 1032). IV. část. O milosti a svátostech (1036 – 1750). V. část. O křesťanské spravedlnosti a čtyřech posledních věcech člověka (1754 – 2127).


Obrazy z dějepisu církve Páně k poučení a vzdělání katolického lidu. Díl I. Od počátku cíkve až do XI. století po Kr. P. Díl II. Od XI. století po Kristu Pánu až do naší doby.

Novák Tomáš Vlastimil, 1877
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Soustavná dějepisná pojednání

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 54 (Díl I., vyd. 1869). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 63 (Díl II.)