Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph)


Umučení Páně vědou odhalené

Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph), 1936
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

2. doplněné vyd., poprvé pod názvem Umučení Páně dle vědy lékařské, fotografií sv. Rubáše turinského a mimické ekstase stigmatisované z Konnersreuthu, 1935. Kropáč & Kucharský, sv. 1935.x.


Muž bolestí (Is. 53, 3). Mysterium Golgothae tremendum. I. Revoluční ráz dob Kristových. II. Lékařský obraz Ukřižovaného.

Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph), 1947
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

1. díl vyšel 1946 a 1947; připravujeme. 2. díl vyšel jednou, 1946; děkujeme za dar Knihovně.


Obrození Římem. Dojmy konvertitovy z věčného města. I. a II. díl.

Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph), 1930
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Rok vyd. je nejistý; vyělo třikrát mezi léty 1928 a 1936. I. díl má 160 str., II. díl pokračuje do str. 399.


Hořicí srdce – Kempenského slabikář duchovního života

Thomas a Kempis, Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph), 1933
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Velká trojka: Kempenský, Scupoli a Saleský

PřekladTK3 – krácený překlad s úvodním slovem, který se snaží o přiblížení textu zájenci o duchovní život poukazem na zkušenosti sv. Terezie Ježíškovy. Pozn.: V témže roce vyšel i další překlad s okultistickým výkladem od teosofa Karla Weinfurtera (pan spiritista pobýval nějaký čas na psychiatrii) v nakladatelství Zmatlík a Palička; do řady překladů toto dílo nepočítáme (pochopitelně nemá církevní schválení), byť věhlasný mystik zemřel na následky mučení německými socialisty.


Mysteria božské tváře. Hrst meditací před nejsvětějším obličejem Páně z posvátného rubáše turinského.

Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph), 1935
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

Školské sestry OSF, sv. 39.