Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Umučení Páně vědou odhalené

Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph), 1936
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

2. doplněné vyd., poprvé pod názvem Umučení Páně dle vědy lékařské, fotografií sv. Rubáše turinského a mimické ekstase stigmatisované z Konnersreuthu, 1935. Kropáč & Kucharský, sv. 1935.x.