Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Muž bolestí (Is. 53, 3). Mysterium Golgothae tremendum. I. Revoluční ráz dob Kristových. II. Lékařský obraz Ukřižovaného.

Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph), 1947
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Vykupiteli, De Deo Redemptore (christologie)

1. díl vyšel 1946 a 1947; připravujeme. 2. díl vyšel jednou, 1946; děkujeme za dar Knihovně.