Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Mysteria božské tváře. Hrst meditací před nejsvětějším obličejem Páně z posvátného rubáše turinského.

Hynek Rudolf Maria (pseudonym Waldo Ralph), 1935
Oddělení: Asketika
Pododdělení: K osobám Nejsvětější Trojice

Školské sestry OSF, sv. 39.