Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Habáň Metoděj Petr


Abecední seznam věcí obsažených v Theologické Summě a častěji potřebných pro život.

Thomas de Aquino, svatý, Habáň Metoděj Petr, 1940
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea

Dominikánská edice Krystal, sv. ?. Pozn. k autorství – v knize je uvedeno "sestavili dominikánští bohoslovci v Olomouci", NK ČR píše "profesoři dominikánského bohovědného učiliště", konečnou odpovědnost ovšem má P. PhDr. ThDr. Metoděj Habáň OP, který byl v té době provinciálem.


Psychologie

Habáň Metoděj Petr, 1941
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Filosofická psychologie

2. dopl. vyd. Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv; za zprostředkování děkujeme milému čtenáři Ch.


Přirozená ethika

Habáň Metoděj Petr, 1944
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Filosofická ethika

Dominikánská edice Krystal, sv. 66. Volně na internetu.


Sexuální problém

Habáň Metoděj Petr, 1938
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: 6. a 9. přikázání Boží

4. vyd.; 3. vyd. (1933) neslo podtitul: Eros a sexus v mládí – vyšlo jako Dominikánská edice Krystal, sv. 15. Poslední, 5. vyd. vyšlo L. P. 1946. Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv; za zprostředkování děkujeme milému čtenáři Ch.


Život, láska, manželství

Habáň Metoděj Petr, 1948
Oddělení: Mravouka. Zpovědnice.
Pododdělení: Rodina a manželství

Soukromý tisk z Filosofické Revue 1948. S církevním schválením.


Dominikáni. Co jsou a co chtějí.

Habáň Metoděj Petr aj. red., 1941
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Řehole a terciáři

Dominikánská edice Krystal, sv. 53.


Bratrstvo blahoslavené Imeldy

Habáň Metoděj Petr, 1940
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Výchova v rodině

Dominikánská edice Krystal, sv. ?. Pozn. k autorství - P. Braito Silvestr Maria Josef OP byl ředitelem edice.