Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Cardal Roman


Filosofie jako lék. Partnerský vztah filosofie a medicíny v Platónově myšlení.

Cardal Roman, 2019
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica


Distance. Revue pro kritické myšlení.

Fuchs Jiří, Cardal Roman aj. red., 1997
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica

Jde o vlajkovou loď nakladatelství Academia Bohemica. Od r. 1998 vycházejí nepřetržitě čtyři čísla ročně – jsou k disposici i na adrese. Několik článků jsme v minulosti uveřejnili v pododd. 2007: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače.
Uveřejňujeme ukázku z č. 4/2018, které vyšlo počátkem prosince: Čachry s lidskými právy. Fuchs Jiří, 2018.


Identita a diference. Systematický kurs ontologie.

Cardal Roman, 2011
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica


Myslet v diktatuře korektnosti. Příručka pro nepřizpůsobivé.

Cardal Roman, 2018
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica


Do světa filosofů. Učebnice filosofie. 1. Učební materiály pro výuku filosofie. 2. Metodické materiály pro výuku filosofie.

Kačinová Viera, Cardal Roman, Fuchs Jiří, 2018
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica


O homosexualitě – Ach, Bože, už je to 14 let!

Cardal Roman, 2003
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

Článek otiskla Distance – Revue pro kritické myšlení roč. 6 (2003), č. 4 pod názvem Ignorance a arogance teologických liberálů; je na adrese. Historická pozn.: Pojem "homosexualita" se v (historických) publikacích Knihovny Libri nostri prakticky nevyskytuje. V jednotlivých vydáních Písma sv. jsou takto jednající osoby nazýváni: samcoložníci (Frencl a Borový) nebo ti, kteří smilní se stejným pohlavím / smilníci mužoložníci (Sýkora); dnešní liturgický-katolický překlad Písma sv. je prostě nazývá zvrhlíky. V mravoukách jde vesměs o tzv. sodomii, lat. sodomiam.