Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Brynych Edvard Jan Nepomucký


Štít víry. Vysvětlení a důkaz pravd katolických, které se obzvláště v církvích protestantských čili evangelických upírají, s vyvrácením námitek proti nim činěných.

Brynych Edvard Jan Nepomucký, 1896
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Soustavná dogmatika

2. vyd. (poprvé 1890).


Katolíci! Nedejme se! aneb Víra katolická světlo, nevěra tma. Obrázek z nynějšího venkovského náboženského života.

Brynych Edvard Jan Nepomucký, 1870
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: Apologetika ve stylu lidových naučení, povzbuzení a svědectví

Hlasy Katolického spolku tiskového 1, 1870, č. 9.


Mešní a obřadní knížka pro lid

Brynych Edvard Jan Nepomucký, 1880
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Mše svatá, svátosti

Jediné vydání; jaká byla zbožnost lidí před 130 lety?


Světlo pravé. Stručnější "Štít víry" k vycvičení biřmovanců katolických (nebo poprvé Tělo Páně přijímati majících) na osadách smíšených; pak i vhodná příručka pro obrácence z evangelíků.

Brynych Edvard Jan Nepomucký, 1892
Oddělení: Asketika
Pododdělení: Přípravy ke svátostem

2. vyd. (prvně 1890).


Katechése dle přednášek J. M. † Nejdůstojnějšího Pána biskupa Edvarda Jana Brynycha.

Brynych Edvard Jan Nepomucký, Janský Karel, 1903
Oddělení: Pedagogika a katechetika
Pododdělení: Katechismy pro dospělé, příručky pro katechety

P. Karel Janský – farář v Uhersku a nakladatel.


Kříže a kalichy. Obrázky ze smíšené osady. Našemu milému lidu.

Brynych Edvard Jan Nepomucký, 1903
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

3. vyd. (předtím 2. opr. vyd. 1888). Pokud jde o 1. vyd., vyšlo ve dvou částech: 1. část Hvězda jitřní (Hlasy Katolického spolku tiskového 17, 1886, č. 5), 2. část Otcův odkaz (Hlasy Katolického spolku tiskového 18, 1887, č. 1).


Dílo lidí. Obrázky ze smíšené osady a ze světa.

Brynych Edvard Jan Nepomucký, 1888
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Boj s reformací a dřívějším protestantismem

2. oprav. vyd; 1. vyd. vyšlo téhož roku jako Hlasy Katolického spolku tiskového 19, 1888, č. 1. a 2.


Oltář, poučná a modlitební kniha i zpěvník pro diecesi královéhradeckou

Brynych Edvard Jan Nepomucký(?), 1909
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Části misálů

Autor v knize není uveden; 1. vyd. vyšlo roku 1896, biskup Brynych byl v úřadě od r. 1892/3 do r. 1902. Toto je 3. upr. a rozš. vyd. Poznamenejme, že Baudyšův překlad je úplný a o pět let starší, než zde 1. vyd. Za republiky vyšel Oltář ještě r. 1920 (5. upr. a rozš. vyd.), tedy těsne po manifestaci demokratické revoluce, a r. 1929 (6. upr. a rozš. vyd.) – demokratická revoluce se prohlubuje dodnes, takže kniha potom už nevyšla. Lze tu pozorovat, zda a příp. jak zasáhla revoluce do liturgického textu.


Časové úvahy. Bibliografie; šířeji Politické družstvo tiskové, nově Tiskové družstvo – bibliografie.

Brynych Edvard Jan Nepomucký, Reyl František, Keppl Karel, Papež Jiří aj. red., 1943
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Poslední sešitek sbírky "Casové úvahy" vyšel r. 1943 jako č. 1 – 2. Úplná bibliografie dosud není zpracována. Prozatímní bibliografie:
1. Časopis Časové úvahy v letech 1896 – 1918, témata a osobnosti. Papež Jiří, 2014 (průkopnická, bakalářská práce zpracovávájící bibliografii prvních 22 let existence Časových úvah – pro další roky připravujeme její pokračování; uveřejněno se souhlasem autora).
2. Seznam knih Tiskového družstva pod ochranou sv. Jana Nepomuckého v Hradci Králové Adalbertinum, 1930 (nabídková brožurka).
3. Zvlášť číslované:
Škola a náboženství. Tauber Otokar, 1919, 255.
Katolíci za války – odpovědi na nepřátelské výtky. Skála Václav, 1919, 259. (Zbývá se ovšem otázat, kdo z tzv. katolické monarchie zodpovídá za to, že se Rakousko-Uhersko ve vojně přidalo k potrhlému protestantskému Německu proti pravoslavnému Rusku – vždyť pravoslaví a katolictví jsou si tak blízké! Nezpůsobili to tzv. rádoby katolící? Podobně jako i dnes titíž rádoby katolíci plivají po pravoslavném Rusku po vzoru západních, už ani ne protestantů, ale rovnou bezvěrců. Ba hůř: evropské země jsou ochotny spolupracovat s wahabitskými Saúdy podporujícími terorismus a násilně likvidujícími křesťanství, ale nikoliv s křesťanským Ruskem, které proti tomuto islámskému terorismu úspěšně bojuje!)
Církev československá. Skála Václav, 1920, 264.
Časové záhady výchovy – studie filosoficko-morální. Tauber Otokar, 1920, 269.
Skutky a nikoli pouhá slova papeže míru Benedikta XV. Kašpar Karel Boromejský, 1922, 277.
Československý katechismus – rozklad křesťanství. (Rozbor katechismu dra Farského a Kalouse.). Konečný Jan, 1922, 283.
První průkopníci luterství v Čechách. Sahula Jiří, 1924, 295.
Adventisté. Konečný Jan, 1926, 305.
Biblické ženy a katolická dívka. Kreuser Martin, Oliva Arnošt, 1927, 308.
Pravda a lež o českých dějinách. Díl I. Doba katolická. Díl II. Hus a husitství. Jeřábek Karel (někdy pseudonym Lutislav Karel), 1926, 307, 1927, 310.
Mravní záhady dneška. Tauber Otokar, 1928, 311.
Obraz doby svatováclavské. 1., 2. a 3. díl. Sahula Jiří, 1929, 314, 317 a 318.
Pozn.: Jiří Papež ve své bibliografii, str. 10, uvádí, že se mu nepodařilo dostat se ke dvěma číslům Časových úvah. Jejich zveřejnění připravujeme na tomto místě.


Slova pravdy. Laciné čtení časové. Kompletní bibliografie.

Brynych Edvard Jan Nepomucký, Burian Josef, 1904
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)

Výzva: Jak patrno, některá čísla nám dosud chybějí. Pokud byste někdo o nějakých chybějících číslech, která by se dala naskenovat, věděl(a), dejte nám, prosíme, zprávu. Pán Bůh odplať!