Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 17

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Poznámky: 1. Martyrologium Romanum je v pododd. 1301: Soustavné přehledy světců. 2. Graduál, Kyriál a Liber usualis v odd. 19 – Církevní zpěv a hudba. 3. Neliturgická zbožnost vč. různých pobožností je v oddělení Asketiky (0607: K osobám Nejsvětější Trojice, 0608: Křížová cesta, 0609: K Panně Marii vč. růžence, 0610: Ke svatým a k Božím andělům). 4. Přípravy na udělení svátostí jsou v pododd. 0613: Přípravy ke svátostem. 5. Tzv. Lekcionáře by byly v pododdělení 0102: Vydání jen některých knih z Písma svatého česky nebo latinsky.

1708 Kostelník, ministrant

V oddělení: Liturgika

Za ideu tohoto podoodělení a za jeho vznik patří dík čtenáři J. K.


V službe oltára. Príručka pre ministrantov.

Holúsek Oto, 1943

Jediné vyd. Dar Knihovně. Pán Bůh odplať!


Katolický kostelník. Naučná kniha k řádnému zastávání služby kostelnické dle předpisů církevních

Polanecký Vojtěch, 1875


Vzorný kostelník

Volf Jan, 1905

Poučení pro nižší sluhy katolických kostelů, zvláště pro kostelníky a ministranty; dle obřadních knih a církevních předpisů.


Knížka pro ministranty

Jarolímek Antonín, Mottl Jan, 1922


Liturgická příručka pro ministranty

autor neuveden, 1934

Vydala Legio angelica.


Ministrant. Návod, jak má konati svoji vznesenou službu

Blokša Jan Křtitel, 1939

5. upravené vydání; je připojeno i 6. upravené a dále rozšířené vydání z r. 1948.


Příprava bohoslužby. Příručka pro pomocníky duchovní správy, členy katolické akce a kostelních spolků.

Urban Jan Evangelista, 1940

Sestavili členové Apoštolátu Třetího řádu sv. Františka.


Návod k ministrování knězi při mši svaté

Kupka Josef, 1941

Pozn. k roku vyd. a k autorství: Rok vyd. není v knize uveden, jako nejistý jej uvádí NK ČR. Také autor není uveden. Brněnským biskupem byl do svého úmrtí 20. 6. 1941 Msgre. PhDr. ThDr. Josef Kupka; vzhledem k tomu, že němečtí socialisté nedovolili jmenování jeho nástupce, diecézi řídil až do r. 1946 kapitulní vikář Msgre. ThDr. JUDr. Josef Kratochvíl († 1968) – i on by tedy jako autor mohl připadat v úvahu.


Služba oltáře. Příručka pro ministranty. 1. díl.

Šlechta Josef, 1947

Existuje jen tento 1. díl. Autorem není evangelický farář, jak vč. mylných dat uvádí Souborný katalog České republiky, nýbrž P. Josef Šlechta (* 19. 3. 1923 Bechyně, † 20. 2. 1977 Č. Budějovice, archivář Biskupství českobudějovického do r. 1972 a kancléř téhož biskupství až do své smrti; místem jeho posledního odpočinku jest městys Bernartice u Milevska.


Příručka pro kostelníky, v úpravě pro církevní provincii českou a moravskou

, 1948

1. vyd. vyšlo r. 1935. Kropáč & Kucharský, sv. 1935.x.


Vzorný kostelník

Vlastimil Josef(?), 1950