Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Služba oltáře. Příručka pro ministranty. 1. díl.

Šlechta Josef, 1947
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Kostelník, ministrant

Existuje jen tento 1. díl. Autorem není evangelický farář, jak vč. mylných dat uvádí Souborný katalog České republiky, nýbrž P. Josef Šlechta (* 19. 3. 1923 Bechyně, † 20. 2. 1977 Č. Budějovice, archivář Biskupství českobudějovického do r. 1972 a kancléř téhož biskupství až do své smrti; místem jeho posledního odpočinku jest městys Bernartice u Milevska.