Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Ministrant. Návod, jak má konati svoji vznesenou službu

Blokša Jan Křtitel, 1939
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Kostelník, ministrant

5. upravené vydání; je připojeno i 6. upravené a dále rozšířené vydání z r. 1948.