Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Příprava bohoslužby. Příručka pro pomocníky duchovní správy, členy katolické akce a kostelních spolků.

Urban Jan Evangelista, 1940
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Kostelník, ministrant

Sestavili členové Apoštolátu Třetího řádu sv. Františka.