Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Liturgická příručka pro ministranty

autor neuveden, 1934
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Kostelník, ministrant

Vydala Legio angelica.