Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

V službe oltára. Príručka pre ministrantov.

Holúsek Oto, 1943
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Kostelník, ministrant

Jediné vyd. Dar Knihovně. Pán Bůh odplať!