Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vzorný kostelník

Volf Jan, 1905
Oddělení: Liturgika
Pododdělení: Kostelník, ministrant

Poučení pro nižší sluhy katolických kostelů, zvláště pro kostelníky a ministranty; dle obřadních knih a církevních předpisů.