Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 10

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Viz pododdělení 0403: Církev a národ, Církev a stát. 2. Viz pododdělení 0613: Přípravy ke svátostem. 3. Viz pododdělení 1605: Středověké právo a náš národ.

1002 Právo Katolické církve komplexně

V oddělení: Pravo Katolické církve


Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek první, Ústavní právo církevní

Pejška Josef, 1932

Za zpracování textového tvaru děkujeme našemu čtenáři.


Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek druhý, Hierarchický řád církevní

Pejška Josef, 1937


Církevní právo se zřetelem k partikulárnímu právu československému. Svazek třetí, Manželské právo kanonické

Pejška Josef, 1934


Církevní právo katolické. Díl I.

Rittner Edward, 1887

Napsal dr. Edward Rittner, profesor university Lvovské. Přeloženo na jazyk český dle vydání z roku 1978 – 1879 péčí Právnické Jednoty v Praze. Přeložil JUDr. Emanuel Zítek. Do doby, než zpracujeme vlastní skeny, uveřejňujeme textový tvar získaný převedením nekvalitního obrazového souboru staženého z internetu.


Církevní právo katolické. Díl II.

Rittner Edward, 1889

Viz Díl I.


Právní rádce pro duchovní správu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Pauly Jan Křtitel, 1902

(název pokračuje:) Systematický soubor církevních a státních zákonů, nařízení, rozhodnutí, norem a příslušných formulářů s praktickým návodem pro duchovní správu.