Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Církevní právo katolické. Díl II.

Rittner Edward, 1889
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Právo Katolické církve komplexně

Viz Díl I.