Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Církevní právo katolické. Díl I.

Rittner Edward, 1887
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Právo Katolické církve komplexně

Napsal dr. Edward Rittner, profesor university Lvovské. Přeloženo na jazyk český dle vydání z roku 1978 – 1879 péčí Právnické Jednoty v Praze. Přeložil JUDr. Emanuel Zítek. Do doby, než zpracujeme vlastní skeny, uveřejňujeme textový tvar získaný převedením nekvalitního obrazového souboru staženého z internetu.