Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek

počet titulů v oddělení: 87

2001  Časopisy s periodicitou aspoň šestkrát do roka (abecedně podle názvu)
2002  Český slovník bohovědný a encyklopedie, které nejsou v jiných odděleních
2004  Almanachy
2005  Kalendáře
2006  Kalendaria
2007  Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

Katolická bibliografie tohoto oddělení 20

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.