Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 20

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


2002 Český slovník bohovědný a encyklopedie, které nejsou v jiných odděleních

V oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek


Český slovník bohovědný. Díl první, A – Bascape.

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1912

Díl první byl skenován v pěti částech: Část 1, A – Akhmin; Část 2, Akiba – Amöneburg; Část 3, Amonius – Arfaxadov; Část 4, Arfe – autonomie; Část 5, Autonomus – Bascape. Po použití RA byly soubory sloučeny.


Český slovník bohovědný. Díl druhý, Bascath – církevní rok.

Tumpach Josef, Podlaha Antonín, 1916

Skeny k disposici v pěti částech: Část 1, Bascath – Betulie; Část 2, betylie – Bouhours; Část 3, Bouchage – Bucer; Část 4, Bucchi – Castellaneta; Část 5, Castellani – církevní rok (na konci je seznam příloh).


Český slovník bohovědný. Díl třetí, církevní řády – Ezzo.

Podlaha Antonín, 1926

Skenováno v pěti částech: Část 1, církevní řády (jen odkaz) – Cotta; Část 2, cottage – Čurda Jos.; Část 3, D – Dringenberg; Část 4, Drinkwelder – ethika (jen odkaz); Část 5, Ethiop – Ezzo.


Český slovník bohovědný. Díl čtvrtý, F – Holbecke.

Podlaha Antonín, 1930

Skenováno v pěti částech: Část 1, F – Foullon; Část 2, Foulon – garanční zákon italský; Část 3, Garanhuns – Grimald; Část 4, Grimaldi – Heřman; Část 5, Heřmaň (následuje Hermanechius) – Holbecke. Jako zvl. otisk vyšlo např. Francie – náboženství – dějiny Církve katolické, Hanuš Josef, 1927.


Český slovník bohovědný. Díl pátý, Holbein – Itálie.

Podlaha Antonín, 1930

Poslední díl velkého díla velkého českého biskupa. Několik dat: 8. 3. (11. 4.) 1920 jmenován (vysvěcen) světícím biskupem velkého pražského arcibiskupa F. Kordače – tento 16. 9. (26. 10.) 1919 jmenován (vysvěcen); biskup Podlaha zemřel 14. 2. 1932, arcibiskup Kordač abdikoval 12. 7. 1931. Podlahův slovník zůstal nedokončen, jeho slavnou sbírku zachráněných chrámových obrazů, soch, grafiky, medailí, precios, parament a nábytku, i jeho knihovnu několika tisíc vzácných svazků náboženské, historické, topografické a umělecké literatury hned po smrti rozprodali v aukci. Tento poslední díl slovníku byl skenován ve dvou částech: Část 1, Holbein – Chevillier; Část 2, Chevreul – Itálie.