Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Český slovník bohovědný. Díl třetí, církevní řády – Ezzo.

Podlaha Antonín, 1926
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Český slovník bohovědný a encyklopedie, které nejsou v jiných odděleních

Skenováno v pěti částech: Část 1, církevní řády (jen odkaz) – Cotta; Část 2, cottage – Čurda Jos.; Část 3, D – Dringenberg; Část 4, Drinkwelder – ethika (jen odkaz); Část 5, Ethiop – Ezzo.