Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Český slovník bohovědný. Díl pátý, Holbein – Itálie.

Podlaha Antonín, 1930
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Český slovník bohovědný a encyklopedie, které nejsou v jiných odděleních

Poslední díl velkého díla velkého českého biskupa. Několik dat: 8. 3. (11. 4.) 1920 jmenován (vysvěcen) světícím biskupem velkého pražského arcibiskupa F. Kordače – tento 16. 9. (26. 10.) 1919 jmenován (vysvěcen); biskup Podlaha zemřel 14. 2. 1932, arcibiskup Kordač abdikoval 12. 7. 1931. Podlahův slovník zůstal nedokončen, jeho slavnou sbírku zachráněných chrámových obrazů, soch, grafiky, medailí, precios, parament a nábytku, i jeho knihovnu několika tisíc vzácných svazků náboženské, historické, topografické a umělecké literatury hned po smrti rozprodali v aukci. Tento poslední díl slovníku byl skenován ve dvou částech: Část 1, Holbein – Chevillier; Část 2, Chevreul – Itálie.