Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 13

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


V jednotlivých pojednáních o světcích jsou knihy o nečsl. světcích. Bibličtí světci jsou v pododdělení 0105: Biblické dějiny. Nebibličtí světci s úmrtím do r. 313 a světci s úmrtím po r. 313 do r. 800 – vizte oddělení 12 – Patrologie a patristika. Pokud kniha o pozdějších světcích podrobně pojednává současně i o čsl. posvátném místě vážícím se k pojednávanému světci, je zařazena v pododdělení 1502: Posvátná místa v českých zemích. Pojednání jen o čsl. světcích naleznete v pododdělení 1503: Čeští světci. Hagiografie Východu je někdy i v pododdělení 1405: Východ.

1305 Jednotliví světci s úmrtím po r. 1870

V oddělení: Hagiografie


Lilie Panny Marie blahoslavená Bernadeta Soubirousová

Bordenave Marie Therese, 1928

Jediné čes. vyd. Orig.: Le Lys de Marie : Bernadette Soubirous, Venerable Soeur Marie-Bernard, poprvé 1914.


Následujte mne! Vážná naučení o světici z Lisieux.

Crawley-Boevey Mateo, 1927

Překlad z La bienheureuse petite Thérèse – graves et réconfortantes leçons de l'Etoile de Lisieux, 1923, resp. La sainte petite Thérèse de l'Enfant Jésus – graves et réconfortantes leçons de l'étoile de Lisieux, 1925. Školské sestry OSF, sv. 17.


Život služebnice Boží Gemmy Galgani.

Schlegel Leo, 1922

Školské sestry OSF, sv. 7. Podle zkráceného 6. vydání italského originálu P. Germana od sv. Stanislava.


Terezička v pensionátě sester benediktinek

Simon Georges-Abel, Suhard Emmanuel, Mère Saint-Léon Loutrel, d'après sœur Anne-Marie Roué, 1931

Orig.: La Petite Thérèse à l'Abbaye. Souvenirs inédits; recueillis par une ancienne maîtresse [lettre de Mgr Emmanuel Suhard], [préfaces de l'abbé G.-A. Simon], 1930. Školské sestry OSF, sv. 28.


Světec Don Bosko

Dokoupil Antonín (pseudonym P. Alberti), 1946

4. vyd. (poprvé 1934/5, 2. vyd. 1936, 3. vyd. 1941, 2. slov. vyd. 1947), vydal Salesiánský chlapecký domov na Skřivánku, Pardubice.


Květ ze zahrad XIX. věku. Sv. Terezie od Ježíška, karmelitka.

Voňavka Josef Bon., 1927

2. vyd. (1. vyd. Květ ze zahrad 19. věku. Sestra Terezie od Ježíška. 1917 – vydal Klášter karmelitánů na Žižkově). Školské sestry OSF, sv. 14.


Čtyři sestry sv. Terezičky Ježíškovy, Pavlina, Marie, Celina, Leonie.

Dolan Albert, Stang Josef, 1933

Školské sestry OSF, sv. 30.


Bl. Marie Gorettiová, dvanáctiletá mučednice čistoty.

Mondrone Domenico, 1947

2. vyd. (poprvé zřejmě téhož roku). Orig. Maria Goretti poprvé ital. zřejmě r. 1939; překladatelem doplněna kapitolka o blahořečení 27. 4. 1947 (svatořečení 24. 6. 1950). Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).


Světice z naší doby sv. Terezie od Ježíška

Dunkel Werner (pseudonym Mut D. W.), Kronus Václav Š., 1928

Kropáč & Kucharský, sv. 1928.x. Orig. Schwester Theresia vom Kinde Jesu Nach ihrem Tode, poprvé 1918, potom znovu a znovu až do r. 1938.


Papež Pius X.

Vojáček Methoděj Josef, Sentzer Bonifaz, 1909

(název pokračuje:) Dle německého originálu Bonifáce Sentzera volně vzdělal a Pomněnky ze zlatého jubilea kněžství Svatého otce sebral Methoděj Vojáček.


Svatý Don Bosco

Krlín Josef, 1934

Knihy Života, sv. XX.


Hvězda z Lisieux. Mysterium v sedmi obrazech.

Suberville Jean, 1929

Orig.: Sainte Thérèse de Lisieux. Mystère en sept images, en vers. Suberville Jean, Coubé Stéphen (préface), 1928. Česky také jen jedno vyd. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).


Duch sv. Teresie Ježíškovy podle jejích spisů a podle očitých svědků jejího života.

Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face (svatá), 1927

V rozmezí jednoho roku (1927/8) vyšla dvě prakticky stejná vyd., jindy nevyšlo. Kompilát z různých franc. spisů. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999.


Poměnka

Labouré Catherine (svatá), 1948

Vydaly Milosrdné sestry sv. Vincence v Boskovicích k stému výročí zázračné medaile Neposkvrněné Panny Marie (1830—1930)


Sv. Jan Bosko

Stuchlý Ignác, 1934

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 102. Víckrát nevyšlo.


Život světcův. Svatý Jan Bosco

Štechová Marie, 1937


John Henry Newman. Úvod do filosofie náboženského myslitele-konvertity a výbor z jeho spisů.

Newman John Henry (svatý 2019), Lang Alois, 1939

1. vyd.; 2. vyšlo r. 1947 bez fotografie. Lev XIII. kreoval Newmana 12. 5. 1879 kardinálem. Ctihodným byl prohlášen 21. 1. 1991 a 19. 9. 2010 byl blahořečen.


Svatá Terezie z Lisieux, ochránkyně národů

Pouvourville Albert de, 1937


Svatá Terezie od Ježíška

Kašpar Karel Boromejský, 1936

3. vydání rozmnožené o "Dešť růží". Knihu připravujeme.


  Malá Terezie, životopis svaté Terezie Ježíškovy pro děti

  Carbonel J., 1929

  Vyd. 2., opravené a rozšířené. Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv.


  Svatá Terezie Ježíškova

  Bernoville Gaëtan, 1928


  Novissima verba. Poslední slova sv. Terezie Ježíškovy. Květen – září 1897.

  Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, Agnès de Jésus, 1930

  Jediný autorisovaný překlad francouzského originálu: Novissima Verba. Texte imprimé Derniers entretiens de Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus Mai-septembre 1897. Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, Agnès de Jésus (carmélite de Lisieux), 1926. Školské sestry OSF, sv. 26.


  Dějiny duše sv. Terezie Ježíškovy (a od Svaté Tváře), karmelitky

  Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face (svatá), 1941

  1. vyd. 1918, 1923, 1926 (V. Kotrba), 1929 a 1941, Školské sestry OSF, sv. 2. V r. 1946 vyšlo ještě jako 3. vyd. Edice Školských sester OSF, sv. 2. Další, nové vydání z r. 1991 je už "očištěno od přídavků a oprav".


  Svätá Terezka z Lissieux

  Domonkos Istvan, 1932

  Publikaci A lisieuxi kis Teréz nővér története, egy kis fehér virág tavaszának története. Domonkos István, 1914 (2. rozš. vyd.) přeložil a závěrem doplnil P. Janský František V.


  Pier Giorgio Frassati. Život vítězného mládí.

  Cojazzi Antonio, 1934

  Poprvé vyšlo r. 1934 česky jako Dominikánská edice Krystal, sv. 18, a slovensky. Český dotisk 1935 a 1938, stručný výtah 1941. Naposledy z nové sazby ozn. jako 4. vyd. 1947.