Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 12

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1202 Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve

V oddělení: Patrologie a patristika

Srov. 0106: Biblické dějiny.


Dejiny sv. Cirkve. K poučeniu a vzdelaniu. Sväzok I. Dejiny sv. Cirkve starého veku. Sväzok II. Od roku 101 do roku 313 po Kr. P.

Truchlý Andrej, 1895

Sv. I. 1890. Spolok sv. Vojtecha, sv. 45. Dar naší knihovně. Sv. II. Spolok sv. Vojtecha, sv. 58. Rovněž dar naší knihovně. Pán Bůh odplať!


Starokřesťanské apokryfy

Merell Jan, 1942


Spisy svatých otcův apoštolských a Justina mučeníka

Sušil František, 1874

3. vyd., opr. a rozhoj., přeložil, vysvětlivkami a úvody opatřil František Sušil. Dědictví sv. Prokopa, sv. 12.


Utrpení a smrt některých svatých mučedlníkův prvních tří století vku křesťanského.

Vrána Šimon Bernard, 1840

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 12.


O církvi prvních tří století – promluvy k májové pobožnosti

Šulc František (aj. red.), 1924

S určitým zdráháním zařazujeme tuto výbornou knihu. V posledním půlstoletí se totiž u českých duchovních hluboce zahnízdil zlozvyk, kýmsi shora zřejmě úspěšně naoktrojovaný, znát jen dvě "církve": tu prvních tří staletí a tu posledního tak asi půlstoletí. Mezi tím TEMNO, DÍRA. Zná se jen to první pronásledování a to druhé: nacistické koncentráky a komunistická vězení a dnešní "pronásledování křesťanů" kdesi. Píšeme v uvozovkách, neboť toto pronásledování je dílem zvrhlého Západu, o jehož zvrhlosti tito jistě nezvrhlí duchovní neceknou konkrétního slova – ukázat na za to zodpovědné osoby. Doba mezi tím, doba tisíc let slávy Církve, neexistivala. Při připomínce světců z této doby TEMNA, z této DÍRY, se mluví jen a pouze o tom světci – a o jeho strastech. Je to HANBA, veliká HANBA dnešních českých duchovních, na které se nehodláme zveřejněním tohoto cyklu nikterak podílet. Knihu připravujeme.


  Irena. Povídka z dob Domicianových.

  Skórzewska Maria Gertruda, 1903

  Originál Irena czyli Chrześcianie za Domicyana. Powieść oryginalna. Poprvé vyšel r. 1871, a potom ještě např. r. 1901 (3. vyd.) a 1924 (plus dva spoluautoři). Dle druhého vydání z polštiny přeložil Kamejský Václav Tumpach (ČKD 1903, č. 5, str. 358n. má zato, že jde o pseudonym). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 90.


  Upomínka na Katakomby Římské

  Lenz Antonín, 1876

  (název pokračuje:) Na počest jubilea Jeho Excellence Nejdůstojnějšího a Vysoce Urozeného Pána, Pana Jana Valeriana, biskupa budějovického.


  Fabiola. Církev v katakombách.

  Wiseman Nicholas Patrick Stephen, 1917

  U nás doma vyšlo třikrát: 1857 (přeložil Novotný Václav) Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 13; 1876 (přeložil P. Desolda Jan Nepomucký František O. Praem.); 1917 (přeložil Msgre. Vrátný Karel) Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 139.


  Oktávius – Octavius

  Minucius Felix Marcus, Marko Ján, 1950

  Skeny i OCR jsme dostali darem, Pán Bůh odplať!


  Svatého Otce Irenea biskupa a mučeníka Patero kněh proti kacířstvím

  Eirénaios (svatý), Desolda Jan Nepomucký František, 1876

  (název pokračuje:) s některými dodatky. Dědictví sv. Prokopa, sv. 14. Přeložil, vysvětlil a úvodem opatřil kanovník Jan Nepomucký František Desolda O. Praem. Ohledně obtíží s místem III. 1, 1 viz Na objasnění záhadných slov sv. Irenea Adv. haer. III. I, I. Bauer František Saleský, 1876 v pododdělení 0109: Synopse, harmonizace evangelií.


  Apologetikum

  Tertullianus Quintus Septimius Florens, Vojáček Václav, Bauer František Saleský, 1877

  Celý název: Q. Sept. Fl. Tertulliana Apologetikum. Překlad a úvod Vojáček Václav, prof. akad. gymn. v Praze, vysvětlivky a ukazatele opatřil Jeho Eminence prof. ThDr. František Saleský Bauer. Dědictví sv. Prokopa, sv. 15.


  Svatého Th. Caecilia Cypriana, biskupa Karthaginského a Mučedlníka, Věk a Spisy vybrané.

  Cyprianus Thascius Caecilius (svatý), Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1844

  Jen toto vyd.


  O jednotě církve

  Cyprianus Thascius Caecilius (svatý), 1940

  Dominikánská edice Krystal, sv. 48 (č. svazku není jisté). Samostatně jen toto české vyd. Předřazujeme lat. text.


  O divadlech

  Cyprianus Thascius Caecilius (svatý), Deml Jakub, 1927

  Předřazujeme lat. text. V moderní době autorství sv. Cypriána považují za nejisté.


  Anežka a Zuzanna čili Poslední léta pronásledování Diokleciánova. Dějepisná povídka.

  Rondina Francesco Xaver, Jirák František, 1905

  Vlašsky sepsal Francesco Xaver Rondina, česky upravil František Jirák. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 73.