Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

O jednotě církve

Cyprianus Thascius Caecilius (svatý), 1940
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve

Dominikánská edice Krystal, sv. 48 (č. svazku není jisté). Samostatně jen toto české vyd. Předřazujeme lat. text.