Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Svatého Th. Caecilia Cypriana, biskupa Karthaginského a Mučedlníka, Věk a Spisy vybrané.

Cyprianus Thascius Caecilius (svatý), Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1844
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Pohanská občanská moc (do r. 313 – Konstantin Veliký) vč. pronásledování Církve

Jen toto vyd.