Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 04

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Theodicea (srov. ale i zde De Deo uno) je zařazena v pododdělení 0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea.

2. Filosofická ethika je zařazena v pododdělení 0504 v oddělení 05 – Mravouka. Zpovědnice.

3. Přirozené právo je v pododdělení 1003: Přirozené právo v Oddělení 10 – Právo Katolické církve.

0406 Ontologie vč. Kosmologie

V oddělení: Filosofie


Látka a tvar

Skácel Miloslav, 1944


Otázky dneška. Křesťanský realismus a dialektický materialismus.

Pecka Dominik, Pavelka Artur, Chudoba Bohdan, 1946

Edice Akord, sv. 36, Duchovní orientace č. 7 – řídí P. Dominik Pecka. Jediné vyd.


Člověk a technika

Pecka Dominik, 1969

viz Člověk a dějiny v pododd. 0402 Dějiny filosofie.


Aristotelova Metafysika

Aristotelés, 1927

úvod a poznámky nepovažujeme za zcela směrodatné, proto jejich autory zde neuvádíme


Základy přírodovědeckého názoru světového – Pro osmou třídu všech typů gymnasií.

Martinovský Jan Otakar, 1947

Vyšlo již 1937, toto je dotisk; jindy nevyšlo. Kropáč & Kucharský, sv. 1937.x.


Aristotelovy kategorie

Aristotelés, 1918

Přeložil a vysvětlivkami opatřil P. Vychodil Pavel Julius OSB.


Sv. Tomáše Akvinského spisek O byti a bytnosti a jeho eminenci sv. ř. c. knížete kardinála Josefa Pecciho výklad vlašský.

Thomas de Aquino (svatý), Pecci Giuseppe, Votka Jan Křtitel, 1887

Do češtiny přeložili P. Votka Jan Křtitel S. J. a Vojáček Václav. Divi Thomae Aquinatis opusculum De ente et essentia et eminentissimi principis Josephi S. R. E. Cardinalis Pecci (S. J.) commentarius italicus, in linguam slavo-bohemicam verterunt Joannes B. Votka S. J., Venceslaus Vojáček. Dědictví sv. Prokopa, sv. 27. Pozn.: Mladší bratr Giuseppa, Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, se stal papežem (přijal jméno Lev XIII.) a jmenoval Giuseppa kardinálem. Oba r. 1879 zahájili v Církvi éru novotomisnu, která však byla v polovině 60. let 20. stol. zastavena. Oba bratři r. 1883 také zahájili novou éru v dějinách Vatikánské knihovny.