Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Aristotelova Metafysika

Aristotelés, 1927
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Ontologie vč. Kosmologie

úvod a poznámky nepovažujeme za zcela směrodatné, proto jejich autory zde neuvádíme