Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Filosofie

počet titulů v oddělení: 105

0401  Kompletní zpracování všech základních oborů filosofie
0402  Dějiny filosofie
0403  Církev a národ, Církev a stát
0404  Logika
0405  Noetika
0406  Ontologie vč. Kosmologie
0407  Filosofická psychologie
0408  Knihy nakladatelství Academia Bohemica
0409  Středoškolská matematika (vč. geometrie), fysika achemie

Katolická bibliografie celého oddělení 04

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Theodicea (srov. ale i zde De Deo uno) je zařazena v pododdělení 0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea.

2. Filosofická ethika je zařazena v pododdělení 0504 v oddělení 05 – Mravouka. Zpovědnice.

3. Přirozené právo je v pododdělení 1003: Přirozené právo v Oddělení 10 – Právo Katolické církve.