Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 04

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Theodicea (srov. ale i zde De Deo uno) je zařazena v pododdělení 0301: Apologetika, fundamentální theologie a theodicea.

2. Filosofická ethika je zařazena v pododdělení 0504 v oddělení 05 – Mravouka. Zpovědnice.

3. Přirozené právo je v pododdělení 1003: Přirozené právo v Oddělení 10 – Právo Katolické církve.

0407 Filosofická psychologie

V oddělení: Filosofie

V souvislosti s úvodem k oddělení 06 – Asketika pozorujeme dnes až fanatický zájem o Psychologii (a také o Mystiku). Dovolujeme si laskavému čtenáři prozradit, že Filosofická psychologie je něco diametrálně odlišného, než jsou empirická psychologická zkoumání a jejich výsledky – tuto moderní "vědu" naopak úplně pomíjíme jako zbytečnou a velmi často škodlivou.


Smysl člověka

Pecka Dominik, 1936

Edice Akord, sv. 8, Duchovní orientace č. 3 – řídí P. Dominik Pecka. Jediné vyd.


Tvář člověka

Pecka Dominik, 1939

Edice Akord, sv. 19, Duchovní orientace č. 4 – řídí P. Dominik Pecka. Jediné vyd.


O duši.

Aristotelés, Vychodil Pavel Julius, 1914

2. vyd. (1. vyd. 1885).


Rozprava mladých

Habáň Metoděj Petr, 1946

Poprvé se tento název objevil v časopisu Filosofická revue roč. XIV č. 2 jako název otištěných nesmyslů zaslaných redakci. Autor zřejmě nad touto publikací pracoval v době války a německé okupace a po po osvobození Rudou armádou spise hned vydal; takže rok vydání je přibližný. Dominikánská edice Krystal, sv. mimo pořadí.


Čtvero letor.

Hock Konrad, 1931

Jiné vyd. Čtyři letory, 1936, Čtvero povah 2002. Orig.: Die vier Temperamente – für Ordensfrauen zusammengestelt, 1915, 1924. Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, sv. 999 (Edice Smíru).


O duši lidské o sobě uvažované

Kadeřávek Eugen Jan N., 1882


Mozek a duše

Pawlicki Stefan Zachariasz, 1900

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 19. Polsky (Mózg i dusza, 1. vyd. 1874) napsal P. prof. Dr. Štěpán Pawlicki (* 2. 9. 1839, Danzig nyní Gdańsk, † 28. 4. 1916 Kraków); se svolením spisovatelovým přeložil P. ThDr. Mergl Josef O. Melit. (* 27. 4. 1853 Strakonice, † 25. 1. 1928 Strakonice). Pozn.: Jako O. Melit. se zkracuje Suverénní řád sv. Jana Jerusalemského z Rhodu a Malty, lat. Supremus Ordo Militaris Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani Rhodius et Melitensis, neboli Suverénní řád Maltézských rytířů, krátce Maltézský řád.


Psychologie

Kadeřávek Eugen Jan N., 1894

Dědictví sv. Prokopa, sv. 35. Obsahuje i spisek Matrika Dědictví sv. Prokopa. Od počátku (r. 1861.) až do října 1894. Dále obsahuje seznam Spisy nákladem Dědictví sv. Prokopa vydané. Podíl č. 1 za rok 1863 až Podíl č. XXXIV. za rok 1893.


Psychologie

Habáň Metoděj Petr, 1941

2. dopl. vyd. Zveřejněno se souhlasem majitele autorských práv; za zprostředkování děkujeme milému čtenáři Ch.


Psychoanalyse, Freudova Psychoanalyse a poměr křesťanské filosofie k ní.

Beneš Jaroslav, 1929

Vzdělávací knihovna katolická. Nová řada, sv. 7.


O přátelství – psychologie a ethika přátelství

Dacík Reginald Maria, 1946

Knihovna Studium, sv. 3 (2).