Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

O duši.

Aristotelés, Vychodil Pavel Julius, 1914
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Filosofická psychologie

2. vyd. (1. vyd. 1885).