Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Kalvoda Josef


Kalvoda Josef, prof. Ph. D. – život a kompletní bibliografie.

Cholínský Jan, 2002
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Přední české, moravské a slezské osobnosti

Poznání života profesorova lze čerpat prakticky jen z knihy Poutník Josef Kalvoda. Život a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu. Cholínský Jan, 2002. Uveřejňujeme jen dva kratičké separáty.
Uveřejňujeme také článek Pravda je akademikovým mečem, protivenství výzvou a příležitostí. Josef Kalvoda a historiografie českých soudobých dějin. Cholínský Jan, Střední Evropa 2013, č. 137 a 138.
A konečně i Osobní archivní fond „Prof. Josef Kalvoda“ pracovní verze soupisu, určená pouze k orientaci v dostupném archivním materiálu. Volně dostupné na internetu.


Z bojů o zítřek. I. díl

Kalvoda Josef, 1995
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj s komunismem (znárodnění) bolševickým nebo trockistickým

Děkujeme za svolení ke zveřejnění.


Z bojů o zítřek. II. díl

Kalvoda Josef, 1996
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj s komunismem (znárodnění) bolševickým nebo trockistickým

Děkujeme za svolení ke zveřejnění.


Z bojů o zítřek. III. díl, Historické eseje

Kalvoda Josef, 1998
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj s komunismem (znárodnění) bolševickým nebo trockistickým

Majitel autorských práv povolil Knihovně Libri nostri zveřejnění.


Role Československa v sovětské strategii

Kalvoda Josef, 1999
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj s komunismem (znárodnění) bolševickým nebo trockistickým

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.

Studená válka 1946 – 1989: svoboda znamená odpovědnost

Kalvoda Josef, 2001
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj s komunismem (znárodnění) bolševickým nebo trockistickým

Majitel autorských práv povolil Knihovně Libri nostri zveřejnění.


Genese Československa

Kalvoda Josef, 1998
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Dílčí témata dějepisu Zemí Koruny české

Je škoda, že i tato fundamentální kniha je prakticky natrvalo (knižně by měla vyjít znovu na podzim 2018) internetově zablokována tzv. autorskými právy. Je to tak: za pravdivé poznání se musí dobře zaplatit, blbosti na nás zdarma prší ze vše stran. A nemá pak národ hloupnout?

    Kniha je zde připravena a jejímu zvěřejnění brání jen autorský zákon. Pokud o knihu máte zájem, zjistěte si majitele autorských práv a zveřejnění s ním dohodněte. Pomůžete tak i ostatním zájemcům.