Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Genese Československa

Kalvoda Josef, 1998
Oddělení: Dějiny Katolické církve v Českých zemích
Pododdělení: Církevní boj s francouzsko-americkým liberalismem a osvícenstvím (a u nás s masarykismem)

Je škoda, že i tato fundamentální kniha je prakticky natrvalo (knižně vyšla znovu, v rozš. vyd., 2018) internetově zablokována tzv. autorskými právy. Je to takto: za pravdivé poznání se musí dobře zaplatit, blbosti na nás zdarma prší ze všech stran. Zřejmě je to záměr tohoto režimu: hloupý národ uvěří kdejaké kovidové pohádce.