Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Vyhledat: Fuchs Jiří


V myšlenkovém světě Tomáše Halíka. Od modernismu k neomarxismu.

Fuchs Jiří, 2019
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica


Distance. Revue pro kritické myšlení.

Fuchs Jiří, Cardal Roman aj. red., 1997
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica

Jde o vlajkovou loď nakladatelství Academia Bohemica. Od r. 1998 vycházejí nepřetržitě čtyři čísla ročně – jsou k disposici i na adrese. Několik článků jsme v minulosti uveřejnili v pododd. 2007: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače.
Uveřejňujeme ukázku z č. 4/2018, které vyšlo počátkem prosince: Čachry s lidskými právy. Fuchs Jiří, 2018.


Iluse skeptiků. Systematický kurs noetiky.

Fuchs Jiří, 2015
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica

Iluze skeptiků. Systematický kurz noetiky. Více na adrese.


Milosrdenství? Bez rozumu? Rozhovor o migrační krisi.

Fuchs Jiří, Tejklová Marie, 2016
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica

Více na adrese.


Člověk bez duše, život bez smyslu. Systematický kurz filosofické antropologie.

Fuchs Jiří, 2016
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica


Vyšší humanita, nebo totalita? Rozhovor o politice EU.

Fuchs Jiří, Tejklová Marie, 2017
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica

Více na adrese.


Morálka bez mezí? Krize etického myšlení.

Fuchs Jiří, 2017
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica


Do světa filosofů. Učebnice filosofie. 1. Učební materiály pro výuku filosofie. 2. Metodické materiály pro výuku filosofie.

Kačinová Viera, Cardal Roman, Fuchs Jiří, 2018
Oddělení: Filosofie
Pododdělení: Knihy nakladatelství Academia Bohemica


Spor dvou monsignorů a emeritního presidenta

Piťha Petr. Halík Tomáš, Klaus Václav, 2018
Oddělení: Dějiny našeho národa
Pododdělení: Novodobé dokumenty, týkající se našeho národa

Z hlediska Knihovny Libri nostri je tento spor zajímavý např. proto, že jeden z monsignorů vypustil do světa blábol o údajné proměnlivosti lidské přirozenost. Čtenář má v naší Knihovně k disposici publikace snadnější i obtížnější, převážně sice staré, ale i několik nových. Z těch nových se tomuto tématu věnují dvě knihy. Cestu k pochopení toho, že lidská přirozenost nemůže být měnlivá, ukazuje Morálka bez mezí? Krize etického myšlení. Fuchs Jiří, 2017, nezpochybnitelný důkaz toho pak Člověk bez duše, život bez smyslu. Systematický kurz filosofické antropologie. Fuchs Jiří, 2016; obě jsou v pododd.: 0408: Knihy nakladatelství Academia Bohemica. To, že vzdělanec smí o tomto naprosto fundamentálním thematu blábolit tak, jak uvedeno ve "Sporu", a přitom zůstávat v Církvi, navíc jako pastýř, je ovšem záležitostí příslušné církevní autority.


Předvolební rozjímání

Fuchs Jiří, 2017
Oddělení: Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek
Pododdělení: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače

Článek otiskla Distance – Revue pro kritické myšlení roč. 20 (2017), č. 3. Na adrese ještě není.