Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 14

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1403 Řím

V oddělení: Dějiny Katolické církve obecně


Zásluhy papežů

Ježek Jan, 1914

Hlasy katolického spolku tiskového 45, 1914, č. 2.


Dva poutníci milostivého léta

Massoul Henry, 1925

Kurs, sv. 15.


Pius XI

Dokoupil Antonín (pseudonym P. Alberti), 1929

Jediné vyd. Sestry Neposkvrněného Početí P. Marie, 1929 (Edice Smíru).


Římští papežové (statistická data)

Lobkovic Zdeněk V. (princ), 1906


Papežové v dějinách

Samsour Josef, 1908

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 79.


Pii IX Pontificis Maximi Acta. Pars prima. Acta exhibens quae ad Ecclesiam universam spectant. Vol. I. – VII.

Pius IX. (blahoslavený 2000), 1878

První díl vyšel r. 1854. Jiným zdrojem textů (avšak až od r. 1865) jsou Acta Sanctae Sedis na adrese. Na této adrese může čtenář najít i dokumenty, které uveřejňuje Parte seconda che comprende i motu-proprii, chirografi, editti, notificazioni ec. per lo Stato pontificio Vol. I., II. Tuto 2. část do Knihovny nezařazujeme, neboť je v italštině.


Sanctissimi domini nostri Leonis Papae XIII allocutiones, epistolae, constitutiones, aliaque acta praecipua. Vol. 1 – 8.

Leo XIII., 1910

Sv. 1: 1878 – 1882. Sv. 2: 1883 – 1887. Sv. 3: 1887 – 1889. Sv. 4: 1890 – 1891. Sv. 5: 1891 – 1894. Sv. 6: 1894 – 1897. Sv. 7: 1898 – 1900. Sv. 8: 1901 – 1903. Tím je podstatné dílo tohoto velkého papeže kompletní.
Ke každému zde uvedenému latinskému svazku je připojen postupně doplňovaný svazek českých překladů. Víte-li o vydání českého překladu některého dokumentu, prosíme o jeho zaslání nebo alespoň o informaci – mnohé české překlady vycházely v časopisech.


Leonis XIII Pontificis Maximi Epistolae encyclicae, Constitutiones et Apostolicae litterae

Leo XIII., 1892

Vyšla jen tato publikace s první částí encyklik – uvádíme ji jako doplnění předchozího titulu, kde čtenář nalezne zde chybějící dokumenty.


Pii X Pontificis Maximi Acta. Vol. 1 – 5, Index. Anni 1909 – 1914.

Pius X. (svatý), 1914

Sv. 1: 1903 a 1904. Sv. 2: (1904 a) 1905. Sv. 3: (1904 a) 1906. Sv. 4: 1907 a 1908 (1. část). Sv. 5: 1907 a 1908 (2. část). Všechny další roky (09 – 14) jsou dostupné toliko v Acta Apostolicae Sedis, Vol. I. – VI., Romae 1909 – 1914, nebo v Actes de Pie X, Tome II. – VIII., Maison de la Bonne Presse, Paris (T. I. má název Lettres Apostoliques de S. S. Pie X); od července 1906 do června 1911 viz též následující soubor pěti knih (Dunford). Tím je dílo tohoto světce kompletní – kodex a liturgické knihy jsou v příslušných odděleních Knihovny.
Ke každému zde uvedenému latinskému svazku je připojen postupně doplňovaný svazek českých překladů. Víte-li o vydání českého překladu některého dokumentu, prosíme o jeho zaslání nebo alespoň o informaci – mnohé české překlady vycházely v časopisech.
Připojujeme: Pius X. a jeho první okružní list (E Supremi Apostolatus Cathedra, V Kristu všecky věci napravit). Sedlák Jan Nepomucký, 1904 – Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 91.


Římské dokumenty a dekrety z doby pontifikátu sv. Pia X., Vol. I. – Vol. V., 1906 – 1911 (Roman documents and decrees)

Pius X. (svatý), Dunford David, 1911

Těchto pět knih je doplněním předchozího titulu – tam čtenář nalezne zde chybějící dokumenty a dekrety z let 1903 až 1906 a z let 1909 až 1914.


Cesta do svatého Říma a po Italii, kterouž r. 1846 konal Pavel Frey.

Frey Pavel Ignác, 1852

Dědictví sv. Jana Nepomuského, sv. 35.


Národní dům český v Římě.

Waal Anton Maria de, Borový Klement , 1874

Na základě spisu sestaveného Dr. Ant. de Waal-em k oslavě 900-letého jubilea diecése Pražské volně vzdělal Dr. Klement Borový. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 60.


Cesta do Říma a dále do Neapole a Pompeje. Pouť Slovanů do Říma ku dni ssv. našich apoštolů Cyrilla a Methoděje r. 1881.

Hakl Bohumil František, Koželuha František, 1881

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 48.


Msgra Gauma Trojí Řím – každodenní zkušenosti a dojmy při cestování po Italii. Sv. 1 až 4.

Gaume Joseph, 1901

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 84 (Sv. 1 vyd. 1897). Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 88 (Sv. 2 až 4). Autorizovaný překlad z frančtiny od P. Koutného Antonína. Pozoruhodná na této publikaci jest Činnost Dědictví Svatojanského v Praze od roku 1835 – 1901 (na str. 722 až 737), kterou zpracoval ředitel Dědictví Svatojanského, tehdy kanovník meropolitní kapituly u sv. Víta na hradě Pražském P. Dr. Sedlák Jan Nepomucký a která obsahuje výčet všech podílů za ona léta. Tuto cennou bibliografii uvádíme i v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.