Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Papežové v dějinách

Samsour Josef, 1908
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Řím

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 79.