Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Cesta do svatého Říma a po Italii, kterouž r. 1846 konal Pavel Frey.

Frey Pavel Ignác, 1852
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Řím

Dědictví sv. Jana Nepomuského, sv. 35.