Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Zásluhy papežů

Ježek Jan, 1914
Oddělení: Dějiny Katolické církve obecně
Pododdělení: Řím

Hlasy katolického spolku tiskového 45, 1914, č. 2.