Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 18

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1804 Knižní umění slovesné

V oddělení: Archeologie a církevní umění

Pododdělení 0612: Duchovní poesie.


Jiří Mrštík: podivuhodné příběhy amerického neposedy.

Finn Francis Jammes, 1922

Jediné české vyd. Orig.:


Básně a nápisy slavně panujícího papeže Lva XIII.

Leo XIII., 1888

Orig.: Inscriptiones et carmina, poprvé 1887, dále v mnoha vyd. a pod různými názvy až do r. 1903. Ze zvláštního přivolení vznešeného skladatele na český jazyk přel. P. Navrátil Jan Sarkander OSB.


Historie Richarda Raynala poustevníka

Benson Robert Hugh, 1916


Ryzí květ. Chvalozpěv k světlu.

Hardenberg Georg Philipp Friedrich von (pseudonym Novalis), 1940

Dominikánská edice Krystal, sv. 51.


Lisbetka

Waggaman Mary Theresa, 1928

Školské sestry OSF, sv. 18. Orig.: Lisbeth. The story of a first communion, 1914 a 2016.


Otčenáš. Růže i trní z kněžských cest. Z mého deníku.

Czermin František (pseudonym Horák František Maria), 1938

Kropáč & Kucharský, sv. 1938.x.


Prostota Otce Browna

Chesterton Gilbert Keith, 1918

Orig. Innocence of Father Brown, 1911 a d., česky Nevinnost otce Browna, 1918, 1936 a 2010, Pochybnosti otce Browna, 2012.


Z knihy života. Několik obrázků (z polského). Řada I. až IV.

Tumpach-Kamejský Václav, 1913

Řada IV. (veselá). Hlasy katolického spolku tiskového 44, 1913, č. 2.


Čtyři pocestní. Směs.

Belloc Joseph Hilaire Pierre René, 1919

Orig.: The Four Men: A Farrago, poprvé 1911. Dobré dílo, sv. 53.


Neviditelné světlo

Benson Robert Hugh, 1914

Orig.: The Light Invisible, poprvé 1903. Česky vyšlo čtyřikrát: 1914, 1930, 1970 a 1997. Dobré dílo, sv. 15.


Brelan vyobcovaných. Hrozné dítě. Blázen. Prašivec.

Bloy Léon, 1905

Orig.: Un brelan d'excommuniés. 1889. (Brelan – stará francouzská hra s prvky dnešního pokeru.) Studijní, sv. 2.


Škola v prérii. Jak se stal Slávek Wynn správným hochem.

Finn Francis Jammes, 1916

Jediné české vyd. Orig.: Percy Wynn Making a Boy out of Him, poprvé 1891, naposledy 2019, počet vyd. už nelze dosledovat.


Pod sluncem satanovým

Bernanos Louis-Émile-Clément-Georges, 1928

Nejslavnější byla tato autorova prvotina, proto překvapuje, že čes. vyšla jen jednou. Orig.: Sous le soleil de Satan, poprvé 1926. Dobré dílo, sv. 95.


Deník venkovského faráře

Bernanos Louis-Émile-Clément-Georges, 1937

Vyšlo čes. třikrát: jednou před druhou válkou a dvakrát za komunismu; za kosmopolitního socialismu nevyšlo. Orig.: Journal d’un Curé de Campagne, poprvé 1936.


Mrtvá farnost

Bernanos Louis-Émile-Clément-Georges, 1948

jediné čes. vyd., na Slovensku vyšlo dvakrát. Orig.: Monsieur Ouine, poprví 1943.


Odpadlík

Bernanos Louis-Émile-Clément-Georges, 1931

Jediné čes. vyd.; dvě části: 1. Přetvářka, 2. Radost. Orig.: a joie, poprvé 1929.


Rodina Bohověrných z Dolan. Aneb Obraz křesťanského obcování v předivných případnostech a strastech života.

Rädlinger Johann Michael, 1837

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 5. Připojujeme recensi z ČKD 1837, č. 4, str. 655n. Z něm. Die Familie Traugott von Friedheim, oder die wahren Grundsätze und Früchte der christlichen Erziehung, 1833.


Život křesťanské děvečky. Pěkná povídka, jak nábožná děvečka považuje a ctí hořké utrpení Pána Ježíše.

Pešina Václav Michal, 1840

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 11. Pozn.: autorství čerpáme z knihy Svatodenní pořádek a pobožná děvečka, 1851, v níž je ke sv. 6 vydaného Dědictvím připojena právě tato kniha.


Věrná Roza aneb Vítězství katolického náboženství.

Janalík Vincenc, 1890

Poprvé vyšlo 1848 v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 22. Dále roku 1856, 1858, 1872 a 1890 (přinášíme toto vyd., neboť jen ono je psáno latinkou). Připojujeme recensi z ČKD 1872, č. 3, str. 239n.


Jen žádný strach před smrtí! Pro obecný lid a také pro vrchnosť duchovní a světskou.

Stolz Alban Isidor, 1896

Dle P. prof. ThDr. Albána Stolze jazykem českým napsal P. Davídek Václav. Orig. Mixtur gegen Todesangst. Für das gemeine Volk und nebenher für geistliche und weltliche Herrenleute. Poprvé vyšlo počátkem 40. let 19. stol., 31. vyd. r. 1919.


Pro Boha a pravdu. Povídka z nedávných dob.

Skórzewska Maria Gertruda, 1903

Dle 3. vyd. z polštiny (Bogiem a prawdą. Powieść z ostatnich czasów, 1871 – 1. vyd.; vyšlo i 1885 – 2. vyd., a 1931 – 3. nebo 4. vyd.) znovu (poprvé u nás vyšlo r. 1889) přeložil Josef T. Kajetán (ČKD 1903, č. 5, str. 358n. má zato, že jde o pseudonym). Krátká příloha K oslavě jubilea sv. Otce. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 90.


Z horských far i z jich okolí. Črty a obrázky.

Košťál František Jiří, 1908

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 103.


Nekteré naše knežské problémy – aforismy. Díl I.

Novák František Xaver, 1912

Existuje jen tento díl I.


Rozvětvená rodina

Dostál Alois, 1916

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 35.


Šla světem láska. Legendy.

Žák Emanuel, 1911


Legendy. I. Legendy vánoční.

Žák Emanuel, 1922


Legendy. II. Legendy velikonoční.

Žák Emanuel, 1925


Živé hvězdy. Legendy ze života svatých. I. II.

Žák Emanuel, 1927

Oba díly darovala dr. B., 1. díl nám naskenovala M. – oběma děkujeme.


Duševní zábava. Sbírka povídek mravních k vzdělání lidu křesťanského.

Borový Klement, Lautenschlager Ottmar, Hlinka Vojtěch, Ehrenberger Josef, 1859

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 44. Povídky: Lydie; Hortensie; Maria, pomocnice křesťanů; Dvojí cesta; Dědictví po matce; Hospodáři a výminkáři v Suchoparech; Červená střecha mezi lesy na cestě k železnici; Na Veliký pátek.


Biblické povídky

Holý Prokop, 1924


Jan Prchalů

Pospíšil Josef († 1954), 1925

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


Sirův syn neboli Historie Lazarova

Copus John Edwin, 1925

2. české vyd. (poprvé 1909). Přeložil P. Koudelka Alois. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 95.


David a Saul. Biblický román.

Zapletal Vincenc, 1925

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.


Pohledy do života bohoslovců a kněží – aforismy

Novák František Xaver, 1930

Nové nezměněné vyd. (přece však trochu změněné oproti 1. vyd. z r. 1902).


Z legend českého baroka

Kalista Zdeněk, 1934

Dominikánská edice Krystal, sv. 17.


Setníkova cesta

Psichari Ernest, 1936

Dominikánská edice Krystal, sv. 24.


Assunta – román

Pecka Dominik, 1938

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 104. Kromě toho vyšlo ještě r. 1930, 1944 a 1947.


Matka Boží v Trní

Pecka Dominik, 1947

Předtím vyšlo 1923 a 1940.


Za čistý štít

Rotterová Domitilla, 1948

Školské sestry OSF, sv. 46 (z hlediska historického zde poslední svazek tohto vydavatele). Náboženské povídky pro děti. K autorství – tehdejší představená.