Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 12

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


1206 Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)

V oddělení: Patrologie a patristika

Jde o tzv. 1. zlaté období Církve a světa (2. zlatým obdobím Církve a světa je půltisíciletí mezi r. 800 a r. 1302, kdy na Západě též vládla katolická občanská moc; na Východě křesťanská občanská moc vládla bez přerušení od r. 313 až do r. 1204, kdy ji papežovi křižáci utopili v krvi).


Sv. Helena. Dle historie a podání.

Couzard Pierre-Remi(gius), 1913

Dle francouzského spisu Sainte Helene d'apres l'histoire et la tradition (1911), na oslavu 1600letého jubilea svobody křesťanstva v jazyku českém podává Mariánská družina Smíchovská. Hlasy katolického spolku tiskového 44, 1913, č. 3.


Sv. Jana Chrysostoma (Zlatoústého), arcibiskupa Carhradského (cařihradského). Wěk (Údobí jeho života) a spisy vybrané.

Ioannés o Chrýsostomos (svatý), Stárek Jan Nepomucký Vojtěch, 1850

Spisy vybrané z těch, kteréž zhotovil v Antiochii Syrské r. 386 – 398, spisy vybrané z těch, kteréž zhotovil v Carhradě (Cařihradě) r. 398 – 407.


Jan Zlatoústý (Chrysostom) 344/354-407 / mnich, biskup, spisovatel, kazatel / svatý, učitel církve.

Škrabák Radim, 2008

Převzato z adresy, kde je i mnoho dalších křesťanských osobností.


Svätá služba Božia. Liturgia-omša svätého Jána Zlatoústeho, arcibiskupa carihradského.

Ioannés o Chrýsostomos (svatý), 1933


O Pannách. O bratru Satyrovi.

Ambrosius Aurelius (svatý), Vodička Timotheus, 1948

Dominikánská edice Krystal, sv. 92.


Výbor ze spisů svatého otce a učitele církve Jana Zlatoústa

Ioannés o Chrýsostomos (svatý), Desolda Jan Nepomucký František, 1885

Dědictví sv. Prokopa, sv. 24 (spolu s: Rozbor filosofie sv. Tomáše Akvinského. Hlavatý Václav, 1885). Z řečtiny přeložil a životem téhož světce opatřil kanovník Jan Nepomucký František Desolda O. Praem..


Homilie sv. Jana Zlatoústého

Ioannés o Chrýsostomos (svatý), Bělohlávek Václav Svatohor, 1917


Svatá Melanie mladší

Persico Elena da, 1916

Originál italské autorky (* 1869, † 1948) Santa Melania giuniore, senatrice romana (387 439). Una pagina di azione femminile nel secolo V, dai documenti raccolti dal card. M. Rampolla del Tindaro, 1909, přeložil Msgre. ThDr. Vrátný Karel, * 13. 2. 1867 Hořovice, † 26. 5. 1937 Praha.


Adversus omnes haereticorum novitates commonitorium

Vincentius Lirinensis (svatý), 1851

Připojujeme delší vydání z r. 1809 a textový soubor z r. 1895, jeden z více stejných dostupných na internetu, v nichž je spolu kratší i delší vydání.