Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Jan Zlatoústý (Chrysostom) 344/354-407 / mnich, biskup, spisovatel, kazatel / svatý, učitel církve.

Škrabák Radim, 2008
Oddělení: Patrologie a patristika
Pododdělení: Ostatní literatura období katolické občanské moci (od r. 313 do r. 450)

Převzato z adresy, kde je i mnoho dalších křesťanských osobností.