Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie tohoto oddělení 10

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Viz pododdělení 0403: Církev a národ, Církev a stát. 2. Viz pododdělení 0613: Přípravy ke svátostem. 3. Viz pododdělení 1605: Středověké právo a náš národ.

1006 Ostatní dílčí právní záležitosti

V oddělení: Pravo Katolické církve


Kněžský celibát. Tu es sacerdos in aeternum. (O kněžském celibátě.)

Beran Josef († 1969), 1941

Kropáč & Kucharský, sv. 1941.x.


O bezženství kněžském v katolické církvi vůbec a zvláště v Čechách a na Moravě. Pojednání dějepravné.

Krbec Jan Evangelista, 1845


Postup při uplatnění sekulární výhrady svědomí kvůli využití fetálních buněčných linií u povinného očkování proti nemoci covid-19.

Kříž Jakub, Kosinka Jan Petr, 2021

Volně dostupné na stránkách Hnutí pro život ČR.
1 Právní rozbor.
2. Vzor uplatnění výhrady svědomí krajské hygienické stanici.
3. Vzor oznámení zaměstnavateli.


Ikonografické předpisy a zápovědi církevní

Pecháček Gabriel, 1904

Na základě dekretů tridentských, konstitucí papežských a nových rozhodnutí římských kongregací. Jediné čes. vyd.


Hřbitovní a pohřební právo

Pauly Jan Křtitel, 1941

Příručka zákonitých předpisů o hřbitovech a pohřbívání pro obce, pro farní a patronátní úřady, pro pohřební ústavy a pro potřebu úřední i soukromou.


Právní poradce duchovní správy v otázkách církevně-politických

Svatoš Ludvík, 1932

Doporučeno v ČKD 1932, č. 5, str. 333.


Papeže Pia IX. apoštolská konstituce "Apostolicae sedis moderationi" o klatbách církevních

Pius IX., 1913

Viz Pii IX Pontificis Maximi Acta. Pars prima. Acta exhibens quae ad Ecclesiam universam spectant. Vol. V., Pi09CA5-r.pdf, v pododd. 1403: Řím.


    O přísaze. Kázání o přísaze.

    Zahradník Vincenc, Jirsík Jan Valerian, Pešina Václav Michal (rytíř), 1839

    Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 7.


    O právu římském

    Gibbon Edward, 1881