Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

O právu římském

Gibbon Edward, 1881
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Ostatní dílčí právní záležitosti