Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Postup při uplatnění sekulární výhrady svědomí kvůli využití fetálních buněčných linií u povinného očkování proti nemoci covid-19.

Kříž Jakub, Kosinka Jan Petr, 2021
Oddělení: Pravo Katolické církve
Pododdělení: Ostatní dílčí právní záležitosti

Volně dostupné na stránkách Hnutí pro život ČR.
1 Právní rozbor.
2. Vzor uplatnění výhrady svědomí krajské hygienické stanici.
3. Vzor oznámení zaměstnavateli.