Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 05

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Výchova v rodině viz 0805. 2. Přípravy na udělení svátostí jsou v odd. 06 – Asketika.

0508 5. přikázání Boží

V oddělení: Mravouka. Zpovědnice.


Pozdvižení v západní Evropě – ale i na Slovensku, a už i u nás.

Bhakdi Sucharit (a kol.), Cagáňová Veronika (a kol.), Zelená Hana, 2021

1. Naléhavý otevřený dopis profesorů a vědců Evropské lékařské společnosti ohledně obav z bezpečnosti vakcinace covid-19 – dopis evropským úřadům a důvody jeho zvěřejnění. Proč mnoho západoevropských zemí náhle zastavilo očkování a proč je zase tak náhle obnovilo? Pán Bůh odplať za český překlad, anglický text zatím ponecháváme jako corpus delicti pro české potrhlé (nebo zlovolné?) vakcinátory a jejich zdejší souvěrce.
2. Ale i na Slovensku se někteří odborníci snaží o rozumnost. Tamní Lékárnící za život předkládají alarmující zprávu COVID-19 a pošliapaná ľudská dôstojnosť: Prečo nie je vakcína ako vakcína? Zveřejňujeme ji ve dvou částech: text a tabulku, i když ani tady se neřeší další eticky vážné otázky: např. jestli je vakcína bezpečná (nejen teď, ale i dlouhodobě) a jestli jde o natolik vážnou chorobu, aby to ospravedlňovalo očkování, navíc masové, nevyzkoušenou, experimentální vakcínou.
3. Aktualizace k 3. březnu 2021 – https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/
4. A hlavně: Lékárníci za život zaangažovali přední odborníky ze souvisejících oborů a předkládají souhrnnou zprávu o celé problematice. Tato zpráva patří do ZLATÉHO FONDU Knihovny Libri nostri a kdokoliv se o vakcínách a o tzv. očkování vyjadřuje, měl by se s ní podrobně seznámit. To platí i pro duchovní správce a v prvé řadě pro biskupy. Nikdo by neměl jen tak plácat, co mu slina na jazyk přinese nebo kde co zaslechl. Mluví někdo o desinformacích? A četl takový tuto zprávu? ČTĚTE Lékárníci za život – vynikající, čtivé, perfektně zdůvodněné a argumentačně podložené články o důležitých zdravotních otázkách dneška!
Pozn.: V souvislosti s tzv. očkováním nemluvě ani o přestoupení prakticky všech ostatních Božích přikázání (nejen 5. přikázání – tohoto pododdělení), např. majetkových (likvidace živnostníků ve prospěch koncernů, obrovské bujení všestranné závislosti lidí na státu, hrabivost pharma-firem, bohatí ještě více bohatnou, chudí chudnou, bezbřehá inflace ničím nekrytých peněz, ekonomika postavená na dluzích a j.).
5. A nakonec něco úplně jednoduchého, co pochopí i dnešní distančně na dálku "vzdělávaný" školák: Strategie boje proti Sars-Cov-2 je z medicínského hlediska nesmyslná. Ve hře není jen naše zdraví, ale i právo a svoboda. Odkaz na konci článku nabízí výsledky průzkumu (5Pruzkum ...) veřejného mínění drasticky odlišné od mediální masáže, kterou na lidech provozují "naše" hlavní média.


Potratová pandemie, s ní spojené nepravdy, a pandemie kovidismu

Westen John-Henry, Acker Pamela, Basler Antonín, Luzarová Marta, Seidler Thomas, Pereira Leon, 2021

1. Zrůdnost vakcinace.
2. Stanovisko ČBK – Česká biskupská konference (odpovědnost: Jeho Excelence Msgre. Mgr. Antonín Basler).
3. Dopis biskupu Baslerovi.
4. Nepravdy spojené s vakcinací stručně a jasně: "Vakcíny využívající fetální tkáň: 12 nepravdivých předpokladů."
5. Vakcíny proti covidu: Zástup zabitých chlapečků a děvčátek ...


Morální aspekty umělého oplodňování

Cagáňová Veronika (a kol.), 2020

1. Morálne aspekty asistovanej reprodukčnej technológie (ART).
2. Asistovaná reprodukčná technológia (ART) krok za krokom.


Eugenika

Chesterton Gilbert Keith, 1928

jediné čes. vyd. Orig.:Eugenics and other evils, poprvé 1922 bezpočet vyd. dodnes.


Racionalisace života – snahy o řízení vzniku lidského života i jeho konce s hlediska mravouky

Kadlec Karel, 1936

Dědictví sv. Prokopa, sv. 70.


Katechismus střídmosti a zdrženlivosti.

Neumann Wilhelm Josef Maria, Perútka František, Šústal Josef, 1902

S proslovem od Josefa Šústala. Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 70.


O králi – alkoholu

Oliva Václav, 1906

Tisková liga – mimo edice.


O souboji – úvahy historické, ethické a právní se zvláštním zřetelem ke hnutí protisoubojovému.

Smolík Václav, 1913

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 60.


O válce po právu přirozeném a mezinárodním

Soldát Alois, 1915

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 65.