Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ

přesně

Katolická bibliografie celého oddělení 03

Tumpach Josef, Podlaha Antonín,

Období 1: 1828 – 1913; kompletní česká bibliografie tohoto období je v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.


Pozn.: 1. Témata některých pododdělení jsou stejná, jako témata pododdělení v oddělení 06 – Asketika. Pokud převažuje u knihy rozměr rozumový, je kniha zde, pokud duchovní, je tam. 2. Věrouka pro dět a mládež, nespecializovaná, je v pododdělení 0801: Katechismy a dějepravy pro děti a mládež. 3. Nauka o hříchu (hamartologie) je povětšinou v pododdělení 0305 a 0309; theologická antropologie (nauka o člověku) porůznu – např. v pododd. 0305, 0309 nebo 0311.

0305 O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore

V oddělení: Obrana víry a katolická věrouka

O Božím stvoření a řízení světa, andělů a lidí, definitivní pád některých andělů, první stav člověka a jeho pád. Angelologie, nauka o andělích, pojednává i o působení "ďábla". Píšeme v uvozovkách, neboť ďábel (satan, lucifer) je pouze jeden z množství padlých andělů (démonů, odtud specielní nauka zv. démonologie), kteří mu však jsou podřízeni – nedá se tedy říci, že každé tzv. ďábelské působení je konáno přímo hlavou této smečky, i když působící zlý anděl nebo andělé jsou této hlavě podřízeni (v lidové zbožnosti se používá slovo čert i v plurálu). Platí tady přesně to, co je psáno v úvodu pododdělení 0313 a 1109 – žádné sensace! Takže některé knihy z tohoto oboru rádi zařadíme, jiné nikoliv.


Vědy přírodní a bible. Dodatek. O biblickém šestidení.

Heusler Filip, 1888


O původu tvorstva na základě zpráv biblických

Kadeřávek Eugen Jan N., 1897

Vzdělávací knihovna katolická, sv. 4. Skeny i OCR od významného dárce. Pán Bůh odplať!


Přírodopisná čítanka. Část první. O hvězdách. Část druhá. O zemi.

Jirák František, 1912

Část první, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 80, vyšla r. 1908. Část druhá, Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 85.


Po stopách Boží prozřetelnosti

Jiříček Bedřich, 1909

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 104.


Čo Pán Boh robí?

Rostworowski Jan, 1946

Hviezda ranná, 3.


Prozřetelnost Boží a válka

Stašek Bohumil, 1915

Cyklus promluv o důležitých náboženských otázkách naší doby, které konal v chrámu Páně Sv. Bartoloměje v Plzni Bohumil Stašek.


Jsme v rukou Božích. O Boží prozřetelnosti

Tomíško Čeněk Maria, 1947


Anthropologie katolická – skromný příspěvek ku dogmatické theologii

Lenz Antonín, 1882

Dědictví sv. Prokopa, sv. 21.


Záhada utrpení

Keppler Paul Wilhelm von, 1916

Sepsal biskup Pavel Vilém z Kepplerů (* 28. 9. 1852 Schwäbisch Gmünd, † 16. 7. 1926 Rottenburg?); podle 3. vydání (Das Problem des Leidens, 1. vyd. 1894, 3. vyd. 1911, 9. vyd. 1931) česky podává P. Antonín Číhal. Vzdělávací knihovna katolická, sv. 68.


Satan v Illfurtu – případ ďábelské posedlosti dvou hochů v nedávné době

Sutter Paul, 1931

Imprimatur otce biskupa Antonína Podlahy. Připojujeme i slovenský překlad (-b).


Satan na Svaté Hoře – uzdravení posedlé Juliany Steimlové na Sv. Hoře r. 1881

Miklík Josef Konstantin, 1932

Kropáč & Kucharský, sv. 1932.x. P. PhDr. Josef Konstantin Miklík C. SS. R. (* 21. 3. 1895 Žopy u Holešova, † 31. 12. 1966 Rio de Janeiro) vystudoval teologii na řádovém učilišti redemptoristů v Obořišti u Dobříše, kde byl v roce 1920 vysvěcen na kněze. V letech 1925 – 1927 studoval na Universitě Karlově v Praze filosofii, historii a zeměpis pro středoškolské učitelství. Navštěvoval také Státní archivní školu. Po ukončení studií působil jako kněz v pražské arcidiecézi a současně jako externista vyučoval filosofii, teologii dějin a církevní právo v Obořišti. Angažoval se v různých církevních institucích a přispíval do řady katolických periodik. V letech 1931 – 1948 vydal více než 20 knih různého žánru. V r. 1948 emigroval přes Západní Německo a Francii do Španělska. Ve Španělsku pobýval dva roky a mimo jiné zde usiloval o založení českého a slovenského vysílání madridského rozhlasu. Poté odcestoval do Brazílie, kde kromě několika delších či kratších pobytů v Severní Americe a Evropě žil až do své smrti.


Antikrist: 1. Co soudí mnozí o Antikristu. 2. Antikrist a konec světa.

Spirago Franz, 1924

Orig. Genaues über den Antichrist nach der Lehre der Heiligen Schrift, Überlieferung und Privat-Offenbarung, 1922; 2. vyd. 1931. Ad 1.: Dle Písma sv., ústního podání a dle zjevení jednotlivých hodnověrných osob; česky upravil P. Syrový Josef (* 22. 5. 1851 Zelčín, čestný konsistorní rada, osobní děkan a arcibiskupský notář, † 4. 12. 1930 Praha). 2. Ukázky ze spisu římsko-katolického kněze prof. Frant. Spirago v Praze vydaného se schválením nejdůstojnějšího arcibiskupského ordinariátu ze dne 23. srpna 1923.