Knihovna Libri nostri

Katolík má být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré". Věcí nových je všude bezpočtu. K poznání starých nabízíme své služby.

ODDĚLENÍ    O KNIHOVNĚ   PRO KNIHOVNÍKY

přesně

Satan v Illfurtu – případ ďábelské posedlosti dvou hochů v nedávné době

Sutter Paul, 1931
Oddělení: Obrana víry a katolická věrouka
Pododdělení: O Bohu Stvořiteli, De Deo Creatore

Imprimatur otce biskupa Antonína Podlahy. Připojujeme i slovenský překlad (-b).